VÅR MILJÖPOLICY   Tillbaka till startsidan
     
Lastbilstvätten kommer att styras av ett aktivt miljöengagemang.
För att detta skall vara möjligt skall vi alltid sträva efter att:
     
    I förväg utvärdera miljökonsekvenser av alla nya tvättmetoder och produkter och angripa problem vid källan.
     
    I alla led förbättra hushållningen med material, ämnen, energi och vatten samt verka för ökad återvinning av restprodukter, vatten och avfall både i den egna verksamheten och i användning av våra produkter.
     
    Dokumentera vårt miljöarbete och ständigt försöka förbättra det.
     
    Använda material som så långt som möjligt är framställda av förnyelsebara eller återvunna naturtillgångar.
     
    Upprätthålla vår miljökompetens.
     
    Certifierade enligt sqas, information hittar du på SQAS hemsida.
 
     
 
         
 
Copyright © XL Tvätten AB. Alla rättigheter förbehålls | Adress Traversgatan 6, 531 40 Lidköping | Tel 0510-232 20 | Epost info@xltvatten.se